О пројекту

Подизање индивидуалних капацитета запослених у библиотеци за рад на дигитализацији завичајног фонда и старе књижне и некњижне грађе.

Дигитализација библиотеке која је у складу са опште прихваћеним и отвореним стандардима и протоколима унапређује дисеминацију и приступ светском знању је од великог значаја за ојачавање развоја образовања, писмености и културе једног народа.

Реализација овог пројекта је веома важна  јер ће се сачувти значајан део културног наслеђа и допринети очување националног културног идентитета српског народа.

Пројекат је посебно значајан на регионалном нивоу јер ће се трајно сачувати и учинити доступним.

Циљ пројекта се огледа у стварању услова за наставак дигитализације старе књиге, завичајног фонда путем набавке неопходне опреме за процес дигитализације у Народној библиотеци „Десанка Максимовић“ у Власотинцу и обуку запослених.

Циљну групу пројекта чине:

– Упосленици Библиотеке у Власотинцу који ће бити едуковани и директно учествовати у процесу дигитализације.

– Остала заинтересована јавност која ће моћи да путем сајта претражи информације о дигитализованом садржају и прегледа дигитализован садржај.

Дигитализација која представља савремени начин очувања културног наслеђа у многим библиотекама постала је редовна активност која се у континуитету спроводи последњих година. Нажалост Библиотека у Власотинцу, иако располаже са богатом грађом која чини културно наслеђе нема техничких капацитета у виду неопходне опреме везане за процес дигитализације.